Irish Science Fiction and the Joys and Challenges of Translation: A conversation with author and editor Jack Fennell in Cloughjordan

On Saturday, 30 March at 8pm in Sheelagh na Gig bookshop in Cloughjordan, Co Tipperary, ground-breaking writer, editor and translator Jack Fennell discusses the underexplored world of Irish science fiction and fantasy in English and Irish, and the joys and challenges of translating these works. He will be interviewed by Irish teacher, translator, editor and avid science fiction and fantasy fan Annemarie Nugent.

This is an Irish-language event.

Tickets are free but must be booked through EventBrite:

https://www.eventbrite.ie/e/ficsean-eolaiochta-na-heireann-agus-luchair-is-dushlan-an-aistriuchain-tickets-57415302716

Jack Fennell: Jack Fennell is a writer, editor, translator and researcher whose academic publications include pieces on science fiction, utopian and dystopian literature, monsters, Irish literature, and the legal philosophy of comic books. He is the editor of A Brilliant Void (2018) the author of Irish Science Fiction (2014), a contributing translator for The Short Fiction of Flann O’Brien (2013), and a former Visiting Fellow at the Moore Institute in NUI Galway. He lives in Limerick.

Annemarie Nugent: Annemarie Nugent is an Irish teacher, translator and editor who lives with her family in Cloughjordan, Co Tipperary. An ex-librarian, she has long been an avid reader of fantasy and science fiction.

Sheelagh na Gig bookshop: Sheelagh na Gig bookshop in Cloughjordan, Co. Tipperary hosts cultural events throughout the year, include a Pop-Up Gaeltacht on the first and third Saturday of every month. For more information, search for Sheelagh na Gig Bookshop on Facebook and Twitter.

Tramp PressA Brilliant Void, edited and introduced by Jack Fennell, is published by Tramp Press. Tramp Press was launched by Sarah Davis-Goff and Lisa Coen in 2014. It aims to find, nurture and publish exceptional literary talent. Tramp Press is committed to finding only the best and most deserving books, by new and established writers.

Ficsean Eolaíochta na hÉireann agus Lúcháir is Dúshlán an Aistriúcháin: Comhrá leis an údar agus eagarthóir Jack Fennell

Beidh an t-údar Jack Fennell i láthair Dé Sathairn an 30 Márta ag a 8pm i siopa leabhar Síle na gCíoch i gCloch Shiurdáin, Co. Thiobraid Árann. Is údar ceannródaíoch é, chomh maith le eagarthóir agus aistritheoir. Beidh sé ag labhairt i nGaeilge faoi fhicsean eolaíochta agus fantaisíochta na hÉireann a scríobhadh i mBéarla agus i nGaeilge. Is réimse litríochta é seo nach bhfuil mórán taithí ag daoine air, agus labhróidh sé faoi na dúshláin chomh maith leis an taitneamh a bhain sé as an aistriúchán a dhéanamh. Beidh sé faoi agallamh trí mheán na Gaeilge ag Annemarie Nugent, múinteoir, eagarthóir agus aistritheoir, atá suim faoi leith aici i bhficsean eolaíochta agus i bhfantaisíocht.

Is i nGaeilge a bheidh an ócáid seo.

Tá na ticéid saor in aisce agus tá siad ar fáil ó Eventbrite:

https://www.eventbrite.ie/e/ficsean-eolaiochta-na-heireann-agus-luchair-is-dushlan-an-aistriuchain-tickets-57415302716

Jack Fennell: Is scríbhneoir, eagarthóir, aistritheoir agus taighdeoir é Jack Fennell. Tá ábhair acadúla foilsithe aige ar fhicsean eolaíochta, litríocht útóipeach agus diostóipeach, arrachtaí, litríocht na hÉireann, agus an fhealsúnacht dhleathach a bhaineann le greannáin/úrscéalta grafacha. Rinne sé an eagarthóireacht ar A Brilliant Void (2018) scríobh sé Irish Science Fiction (2014), is ceann de na haistritheoirí é do The Short Fiction of Flann O’Brien (2013), agus ba Chomhalta Cuartaíochta é ag Institiúid Moore in OÉ Gaillimh. Tá sé ina chónaí i Luimneach.

Annemarie Nugent: Is múinteoir, eagarthóir agus aistritheoir Gaeilge í Annemarie Nugent, atá ina cónaí lena teaghlach i gCloch Shiurdáin, Co. Thiobraid Árann. Is iar-leabharlannaí í, agus tá an-suim aici i bhficsean eolaíochta agus i bhfantaisíocht.

Siopa leabhar Síle na gCíoch: Cuireann siopa leabhar Síle na gCíoch i gCloch Shiurdáin, Co. Thiobraid Árann fáilte roimh ócáidí cultúrtha i rith na bliana, Pop-Up Gaeltacht san áireamh (an chéad agus an tríú Satharn de gach mí). Chun tuilleadh eolais a fháil, déan cuardach ar Sheelagh na Gig Bookshop ar Facebook agus Twitter.

Tramp Press: Is é Jack Fennell an t-eagarthóir agus údar an réamhrá sa leabhar A Brilliant Void, a d’fhoilsigh Tramp Press. Sheol Sarah Davis-Goff agus Lisa Coen Tramp Press in 2014. An t-aidhm atá ag an bhfoilsitheoir ná daoine le sárthallann litríochta a aimsiú, a chothú agus a fhoilsiú. Tá Tramp Press tiomanta do na leabhair is fearr agus is fiúntaí a fháil, ó údair nua chomh maith le húdair aitheanta.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.